Čiauškutis

Darželis Čiauškutis

 

Darželis “Čiauškutis”  yra registruotas paramos gavėju ir turi teisę gauti paramą. 

Fiziniai asmenys gali paremti mūsų darželį skirdami 2% nuo gyventojų pajamų mokesčių užpildę prašymą VMI.

Vilniaus specialiojo lopšelio–darželio „Čiauškutis“ labdaros ir paramos fondas

Kodas: 300665259

Sąskaitos Nr.: SEB bankas LT13 7044 0600 0594 8195


Dėmesio! Naujas vaikų dienos centras Vilniuje!

Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“ 2012-2014 metais vykdęs ES ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis finansuotą projektą nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. atidaro padalinį – Specialiųjų poreikių vaikų dienos socialinės globos centrą.

Centre bus priimami 2-11 metų amžiaus vaikai, turintys įvairius raidos sutrikimus, kuriems kompleksinę dienos socialinę globą užtikrins soc. darbuotojai, soc. pedagogai, plaukimo instruktorius, psichologas, spec. pedagogas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, judesio korekcijos pedagogas ir masažistas.

Ką reikia daryt, norint lankyti šį Dienos centrą?

Dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) turi kreiptis į BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriaus seniūnijose (kurioje esate registruoti) socialinio darbo organizatorių

Pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti SP-8 forma;
  2. Vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija;
  3. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas medicinos dokumentų išrašas (F027/a);
  4. Neįgaliojo pažymėjimas ir jo kopija;
  5. Specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma ir jos kopija;
  6. Pažyma apie darbingo amžiaus šeimos narių pajamas už 3-is mėnesius iki kreipimosi dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo.

Laukti atvykstančių Socialinio darbo organizatorių (seniūnijų soc. darbuotojų), kurie reikiamą informaciją bei duomenis apie vaiką renka apsilankę vaiko namuose pokalbio su vaiku ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) metu taip įvertindami vaiko su negalia socialinės globos poreikį.

 

Mokėjimo tvarka Čiauškučio Dienos centre:

Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.  Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio (1050 Lt), mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis yra 20 proc. nuo gaunamų išmokų, skirtų neįgaliam vaikui; jei vienam šeimos nariui pajamos viršija 1050 Lt – už teikiamas paslaugas – mokama 30 proc. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą dienos socialinę globą dydis yra nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei (jokio fiksuoto mėnesinio mokesčio).

Pavyzdžiui, jei naujajame Dienos centre vaikas lankys tik plaukimo instruktoriaus ar ergoterapeuto užsiėmimus, tokiu atveju mokestis bus skaičiuojamas tik už šiuose užsiėmimuose bendrai praleistą laiką.